Anlægsgartner/Belægninger

Anlægsgartner/Belægninger: Anlægsgartner er betegnelsen for de håndværkere, som anlægger og plejer haver og parker. Betegnelsen er fri, dvs. at enhver, som har lyst, kan kalde sig anlægsgartner – også uden at have en formaliseret gartneruddannelse bag sig. Faglærte anlægsgartnere har en dybtgående viden om jord, planter, sten og fliser, og de har færdigheder i at opmåle og afsætte terrænstykker meget præcist. Ligeledes forstår de at foretage alle de nødvendige – men ofte usynlige – beregninger og forarbejder, som lægger grunden til et pålideligt og smukt resultat. De fleste anlægsgartner firmaer med en faglig baggrund er sluttet sammen i organisationen Danske Anlægsgartnere, der bl.a. stiller garantiordning og klagenævn til rådighed for kunderne. Belægninger og Brolægger: En belægning i trafikal sammenhæng er et beskyttende lag, som lægges oven på jorden for at trafiksikre den. Laget kan simpelt hen bestå af f.eks. grus, kalk eller muslingeskaller, som forbedrer afdræning og stabilitet i de allerøverste jordlag. Ofte er en belægning dog opbygget i flere lag med et slidstærkt lag af sten, beton eller asfalt øverst.
da_DKDanish
da_DKDanish