Bank

En bank er en finansiel institution, der accepterer indskud fra offentligheden og skaber et efterspørgselsdepositum, samtidig med at de optager lån. Udlånsaktiviteter kan udføres enten direkte eller indirekte gennem kapitalmarkeder. På grund af bankernes betydning i et lands økonomiske stabilitet udøver de fleste jurisdiktioner en høj grad af regulering over banker. De fleste lande har institutionaliseret et system kendt som fraktioneret reservebank, hvor banker har likvide aktiver svarende til kun en del af deres kortfristede forpligtelser. Ud over andre reguleringer, der har til formål at sikre likviditet, er banker generelt underlagt minimumskapitalkrav baseret på et internationalt sæt kapitalstandarder, Basel-aftalerne.
da_DKDanish
da_DKDanish